Vill du som företag göra en insats för klimatet i Kalmar?

Bild

Klimatkontraktet är till för alla företag i Kalmar som tillsammans med kommunen vill verka för ett hållbart och klimatsmart samhälle. Ett undertecknande innebär att ditt företag ställer sig bakom avsikten med avtalet och göra åtaganden som passar den egna verksamheten, är genomförbara och minskar koldioxidutsläppen.

Varför klimatkontrakt?

Hållbarhet är lönsamt. Det stärker varumärket, ökar kundlojaliteten och gör det lättare att attrahera kompetent arbetskraft. I en hållbar verksamhet finns en balans mellan ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar. Alla svar finns inte, men vi behöver våga, testa, lära och samverka.

Med Klimatkontrakt Kalmar lär vi oss av egna och andras erfarenheter för att nå framgång. Vi bygger långsiktigt och får kunskap, stöd och hjälp att lyckas bättre tillsammans. I kraften av många kan vi skapa en hållbar framtid.

Genom att underteckna klimatkontrakt Kalmar åtar du dig som företag att involvera dig och din verksamhet i hållbarhetsfrågor på olika sätt. Du får även tillgång till inspiration, nätverk och kunskapsutbyte med andra företag.

Är du intresserad av att teckna ett lokalt klimatkontrakt?

Läs mer om kontraktet via länken nedan och fyll i uppgifterna i formuläret, så kontaktar vi dig.

Till klimatkontaktet på kalmar.se

 

Senast uppdaterad: 19 oktober 2023
Publicerad: 27 september 2023