Kalmar kommun satsar ännu mer på näringslivet under 2023

Kommundirektör Annette Andersson och näringslivschefen Thomas Davidsson

Vi i Kalmar kommun gör allt vi kan för att informera och hjälpa till där vi kan och har möjlighet. Även om det är tuffa tider på sina håll så planerar vi för framtiden och hur vår organisation ska bli så effektiv och bra som möjligt när det gäller näringslivsarbetet och hur vi kan stödja och samverka med er företagare på bästa sätt.

- Vi har mycket spännande på gång. Vi har bland annat 100 företag som söker lokaler eller mark för sin expansion. Vi köper in och detaljplanelägger mark för att möta efterfrågan. En ny näringslivsorganisation är på gång under 2023. Vi vill helt enkelt bli så bra som möjligt när det gäller att stödja och samverka med er företagare på bästa sätt i framtiden, säger näringslivschef Thomas Davidsson.

- Vi kommer att söka en ny chef för näringslivsarbetet under 2023. Thomas Davidsson, som haft rollen i 16 år kommer att finnas kvar i organisationen så att vi kan dra nytta av hans kunskap, nätverk och idérikedom ett tag till. Det finns inget drama i detta utan Thomas och jag är helt överens om att det är den rätta vägen att gå. (Thomas brukar säga att allt har sin tid, och precis så är det nu.), säger Annette Andersson, kommundirektör Kalmar kommun.

Annette Andersson kommer att leda arbetet med att skapa en ny struktur för näringslivsverksamhet och därför är dialogen med dig som företagare viktig. Vi vill ju tillsammans skapa fler arbetstillfällen, lönsammare affärer och utveckling samt plats för expansion i vår kommun. Arbetet kommer att genomföras under 2023 och vi tycker att det är viktigt att vi kommunicerar detta med er redan nu. Samverkan och dialog tror vi på att det är den bästa vägen framåt.

Framåt strävar vi efter ett ännu bättre resultat i Insikt och Svenskt Näringslivs undersökningar om företagsklimatet. Jag hoppats att Svenskt Näringslivs undersökning kommer att ha fler än knappa 200 svar. Det skulle ge en bättre bild om vad som är bra eller dåligt i kommunen.

- Vi kommer under 2023 göra en egen enkät bland er företagare eftersom vi vill ha er input och er expertis i vårt vidare arbete. Vi vill också gärna att ni hör av er med synpunkter. Vi vill gärna veta vad som är bra och vad som kan bli bättre, säger Annette Andersson.

Publicerad: 19 januari 2023