Energieffektivisering för företag

Att använda energi effektivt är ett lagkrav enligt Miljöbalken. Det är därför viktigt att detta görs på ett systematiskt och strukturerat sätt för att nå upp till kraven om energihushållning och användning av förnybara energikällor.

Publicerad: 21 januari 2022