Ny e-tjänst förenklar för livsmedelsföretag

Nyligen lanserades en e-tjänst i form av en checklista för livsmedelsföretag. Syftet är att göra det lättare att göra rätt.

– För något år sedan började vi inspektörer jobba med digitala checklistor vid våra livsmedelsinspektioner och det har underlättat mycket för oss så vi funderade på hur vi skulle kunna hjälpa livsmedelsföretagen också, berättar Ingeborg Nikkanen, chef på livsmedelsenheten.

Lösningen blev den nu lanserade e-tjänsten. I e-tjänsten beskrivs de krav som ställs punkt för punkt så att det är enkelt att se var eventuella brister finns och fixa till dem innan inspektionen. Lagarna som ligger bakom kraven finns också beskrivna så att det blir tydligt varför det måste vara på ett visst sätt. Checklistan kan sedan skrivas ut och användas som ett underlag för egenkontroll.

– Det blir lite som en förbesiktning av bilen. Du har möjlighet att förbereda dig så att det inte behöver bli några anmärkningar vid inspektionen. Och en verksamhet fri från anmärkningar är förstås det bästa för såväl våra invånare som livsmedelsföretagaren och oss inspektörer, avslutar Ingeborg.

Publicerad: 9 november 2021