Förlängda stöd för näringslivet

Kommunfullmäktige beslutade idag 29 mars om följande ändringar av taxor och avgifter för att ge fortsatt stöd åt Kalmars lokala näringsliv med anledning av pandemin.

  1. Avgiftsfri parkering i tre timmar i det gula parkeringssystemet förlängs till och med 31 augusti 2021.
  2. Tiden för restauranger och caféers uteservering utan avgift förlängs till 31 december 2021.
  3. Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen reduceras med ytterligare 25 procent, vilket innebär att avgifterna totalt reduceras med 75 procent under 2021. Avgifterna kommer att faktureras först fjärde kvartalet 2021.
  4. Avgifterna för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel, försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter samt påfyllningsbehållare reduceras med ytterligare 25 procent, vilket innebär att avgifterna totalt reduceras med 75 procent under 2021. Avgifterna kommer att faktureras först fjärde kvartalet 2021.
  5. Avgiften för brandtillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor på hotell och restauranger reduceras med 75 procent under 2021. Avgifterna faktureras först fjärde kvartalet 2021.
Senast uppdaterad: 9 april 2021
Publicerad: 29 mars 2021