Handelsplatsers skyldigheter i nya covid-19-lagen

Den nya covid-19-lagen innebär bland annat att alla handelsplatser är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bland annat begränsa antalet personer i lokalerna.

Publicerad: 11 januari 2021