Elevluncher

För de elever som fram till jul ska ha fjärrundervisning, så kommer gymnasieförbundet att betala ut ersättning till eleverna för luncher.

Publicerad: 18 november 2020