Nu ändras livsmedelslagen

Fika serveras under julmarknad.

Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen (SFS 2018:644). I samband med detta infördes sanktionsavgifter vid vissa överträdelser. Tänk därför på följande:

  • När du startar ett livsmedelsföretag måste du göra en registrering av företaget hos Kalmar kommun. Innan företaget är registrerat får du inte påbörja verksamheten.
  • Observera att du måste göra en ny registrering även om du tar över en livsmedelsverksamhet som redan finns.
  • Om du påbörjar verksamheten utan att registrera den kommer en
    sanktionsavgift att tas ut.

Livsmedelsföretag

Ett livsmedelsföretag är ett privat eller offentligt företag som (med eller utan vinstsyfte) bedriver någon form av livsmedelsverksamhet. Även privatpersoner och föreningar kan räknas som företag enligt livsmedelslagstiftningen.

För att räknas som ett livsmedelsföretag måste verksamheten ha en viss kontinuitet och en viss grad av organisation.

Är du osäker på om du är ett livsmedelsföretag så hör av dig till oss.

Kontakt

Om du vill veta mer om de nya reglerna är du välkommen att kontakta oss på livsmedelsenheten. Du når oss via kommunens kontaktcenter på telefon 0480-45 00 00.

 

Senast uppdaterad: 14 januari 2019
Publicerad: 11 januari 2019