Informationsmöte om avstängd korsning

16
dec
07:30 – 09:00

2020 gjordes en trafikomläggning där busslinje 402 började gå via Dokumentvägen-Ebbetorpsvägen och Krooks väg.

Linjen fungerar bra, ger möjlighet att pendla även till arbetsplatser i industriområdet och ger en kortare pendlingstid.

För att den ska fungera ännu bättre behöver vi nu ta nästa steg för att minska den tunga trafiken i bostadsområdena intill industriområdet. Vi kommer därför att stänga av Företagarevägen vid korsningen med Ebbetorpsvägen. Detta följer även vad som står i detaljplanen för området.

Välkommen på möte!

Om du har frågor eller funderingar kring förändringen är du välkommen på ett
informationsmöte.

Mer information

Tid:

16 december klockan 7.30-9.00

Plats:

Kalmar Lastvagnar, Företagarevägen 7

Anmälan:

Senast 13 december till robert.dahlstrom@kalmar.se

Arrangör:

Kalmar kommun